Post

SESTERSKÝ TÍM RECYVECI

#TÍM RECYVECI
Aj keď sa táto fotka, to, že chystáme niečo nové, prioritne nespája s RecyVeci, je o nás, o sestrách, ktoré spolu držíme, ťaháme za jeden koniec a uvedomujeme si, že iba vďaka týmto postojom k sebe navzájom, môže fungovať aj OZ RecyVeci. Jedna bez druhej by sme toľko fotenia, balenia, odosielania a riešenia ďalších iných, veľmi potrebných vecí na fungovanie, nezvládli:)
Ďakujeme, že ste nám v tom na pomoci tiež.🙂
Chceli by ste vidieť a vedieť, čo to bude, až to bude?🤩
Foto: @peters_touch /Peter Kozma/
Back to list