ĎAKUJEME, že ste sa rozhodli darovať 2% práve nám!

838FD42C-5B48-49DB-97E5-B711BB6A1147

Ako na to?

Boli ste v roku 2023 dobrovoľníkom?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese manager@recyveci.sk alebo na tel. 0944 074 206.

Pre zamestnancov:

Do konca februára 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov  a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte v ňom vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Nezabudnite tlačivo podpísať.

Najneskôr do 31. marca 2024 pošlite/doručte tlačivá daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Postup pre venovanie 2% z dane - zamestnanci:

Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2%.

Keď vám zamestnávateľ pripraví ročné zúčtovanie a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnené a editovateľné Vyhlásenie o poukázaní dane. Oba dokumenty nájdete tu.

Z Potvrdenia zistite dátum zaplatenia dane a následne si vypočítajte 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, ale ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

Obe tlačivá – Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane – doručte najneskôr do 30.4. na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Váš zamestnávateľ môže vyplniť uvedené dokumenty aj prostredníctvom elektronických formulárov.

Budeme radi, ak nám o sebe dáte vedieť a zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov v prípade, že chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%). (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma… ale nie poukázaná suma.)

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese manager@recyveci.sk alebo na tel. 0944 074 206.

Postup pre venovanie 2% z dane - fyzické osoby:

1. Je potrebné, aby ste si vypočítali:

  • Budeme radi, ak nám o sebe dáte vedieť a zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov v prípade, že chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%). (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma… ale nie poukázaná suma.)

Postup pre venovanie 2% z dane - právnické osoby:

Budeme radi, ak nám o sebe dáte vedieť a zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov v prípade, že chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%). (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma… ale nie poukázaná suma.)

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú:

Názov: Občianske združenie RecyVeci Slovensko
IČO: 53524055
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Jána Švermu 2624/7,  Bardejov, 085 01

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)