Post

RecyVeci sa teší z nových obálok!

Firma Lamitec pracuje s významnými výrobcami v odvetví kancelárskych potrieb a rozhodla sa spolupracovať aj s RecyVeci.

Za dar v podobe 1 500ks obálok im vyslovujeme veľké ĎAKUJEME!

Dobro stále existuje.

Back to list