Nezaradené

ŠESTNÁSTNE OBDAROVANIE rodiny v núdzi

Občas preberáme úlohu niekoho iného. Buď nás o to požiadajú, vyžaduje si to momentálna situácia a niekedy aj preto, aby deti neostali osamote, ako to bolo v tomto prípade.
Prijať úlohy mamy a otca zároveň, ktorí sa jej sami vzdali, nie je samozrejmosť ani povinnosť. Babka v tejto šestnástej RecyVeci rodine to však urobila a za to jej patrí náš obdiv a vďaka. Snaží sa a stará s láskou.
Keď sme z obálky vytiahli 500€, povedala: ,,Toto všetko? Všetko je pre nás? Toľko peňazí?”
Silno plakala a ďakovala. Aj my sme plakali. Bolo to silné. Krásne. Vďačné. Presne také, aké sú obdarovania občianskeho združenia RecyVeci.
ĎAKUJEME.🤍
Back to list