Post

OSEMNÁSTE OBDAROVANIE

V tomto a v predošlom obdarovaní boli dva rovnaké momenty.
Napísali mamky. Mamky samoživiteľky.
Samy za seba a svoje rodiny. Muselo ich to stáť možno dni premýšľania a odhodlávania, rozhodovania, či poprosiť o pomoc. Predsa len to urobili, ozvali sa a napísali. Ďakujeme vám za to.❤️ Dnes špeciálne tejto ,,osemnástej”, ktorej vnútro hovorí:
,, Ďakujem RecyVeci za ich vnímavé srdce. Veľmi ťažko sa mi priznávalo, že teraz sme to my, ktorí potrebujeme pomôcť. Vždy som si myslela, že všetko dokážem zvládnuť sama. Život mi práve ukázal, že nie. Preto prosím a povzbudzujem všetkých, a netýka sa to len chýbajúcích financií pre svoju existenciu, ak si neviete s niečim pomôcť sami, hovorte o tom s iným človekom, ktorému dôverujete, odložte predsudky a pocit hanby.”
Ďakujeme.
Back to list