Post

O radosti a záujme!

Dnes sa chceme opäť prihovoriť špeciálne vám.
A čom chceme? O radosti a záujme!
To, čo momentálne žijeme, každý jeden z nás, nie je potrebné opisovať, analyzovať ani znázorňovať.
To vieme, cítime a momentálne prežívame.
Nuž o tom, že nám okolnosti nemôžu vziať radosť a nádej, sme presvedčené okrem iného, aj pri každom stretnutí s obdarovanými rodinami. No ešte viac vás dnes chceme upovedomiť o tom, že za to môžete veľakrát aj vy! 🙂
Vy, ktorí nám nosíte čisté, zachovalé oblečenie. Vy, ktorí nás šírite ďalej. Vy, ktorí sa zrieknete pár eur a kúpite si svoj jedinečný kúsok. Vy, ktorí nás povzbudíte milým slovom a dodáte chuť v tomto projekte napredovať. Vy, ktorí sa s nami tešíte. Vy, ktorí sa zaujímate.
🤝O slabších, tých, ktorým nie je ani zďaleka tak dobre ako nám.
🤝Tých, ktorí dnes zháňajú počítače pre školopovinné deti dištančného vzdelávania.
🤝O tých, pre ktorých sú terajšie domovy kvôli nedostatočným príjmom, rodinným hádkam, bitkám a iným nevraživostiam, práve centrá núdzových zariadení.
🤝O ľudí, ktorí pre choroby a iné nespôsobilosti prišli o možnosť materiálne zabezpečiť seba a svojich blízkych.
Potešme seba aj druhých. Pomáhajme. Kedy, ak nie teraz máme tú pravú možnosť prejaviť záujem?
Dodajme si navzájom radosť. Smútku je tu už dosť. 🙂
S.L.D.
Back to list