Post

FINANČNÝ DAR PRE ĎALŠIU RODINU

Vďaka dôvodom a ľuďom, o ktorých sme písali v skorších príspevkoch, sme sa mohli dopracovať k poslednému zo symbolov:
4. FINANČNÝ DAR.
Moment v RecyVeci, keď je na účte dostatok finančných prostriedkov, keď môžeme začať obvolávať rodiny, plánovať osobné stretnutia a pomôcť im finančne zaplátať aspoň isté obdobie.
Tomu finálnemu kroku predchádza ešte mnoho iných drobných detailov, ale výsledok je vždy silný a ten istý. Pomocná ruka. 🤝
Ďakujeme, že aj vašou dlaňou prispievate k výsledku.🙏🏼💛♻️
Príjemnú štvrtú adventnú vám želá #tímrecyveci
Back to list