Post

ĎAKUJEME VÁM ZA ROK 2022

Ďakujeme za rok plný prekvapení, nových stretnutí, za vašu podporu.🤝🏼🤍
Vďaka spoločnej sile sme mohli uskutočniť ďalších sedem obdarovaní a pomôcť rodinám aj inak, nielen finančne.🙏🏼
Vďaka @marekfasiang sme mali aj tento rok kde skladovať šatstvo, kde fotiť a baliť vaše objednávky.
Vďaka grantu, hosťom a dobrým ľuďom sme sa mohli spojiť v benefičnom dni a dokázať, že spolu je dobro silnejšie. ❤️
Vďaka @henny.ka , ktorá už pár mesiacov dobrovoľničí v RecyVeci, sme mohli rozložiť prácu do viacerých rúk. 😇
Vďaka @yanckt máme mužského modela 😉 a pomocnú ruku, ktorú preukazuje v čomkoľvek, o čo ho poprosíme.
Vďaka @martatkacova boli balíky na pošte prevzaté aj skrz našu neprítomnosť.🙏🏼
V neposlednom rade ĎAKUJEME každému jednému z vás, kto akýmkoľvek spôsbom podporil OZ RecyVeci Slovensko.
Nevieme, čo nás čaká v roku 2023, no sme odhodlané v tomto diele pokračovať.💪🏼🤍 🙂
Back to list