Post

ĎAKUJEME BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZE ZA ICH DAR

Úprimne ďakujem chceme vysloviť aj Bratislavskej arcidiecéznej charite, ktorá sa rozhodla prispieť k pomoci pre ľudí v núdzi. Vážime si, že vďaka vám môžeme okrem nakúpených potravín odovzdávať rodinám aj balíky vôd, džúsov a mlieka.
Back to list