Post

REČO SA OPLATIÍ BOJOVAŤ ZA SPRÁVNE VECI?
Občianske združenie RecyVeci je okrem iného tiež o preukazovaní nezištného dobra.
Toho dobra, ktoré máme v sebe všetci . Prirodzene a bez rozdielu. Stačí len chcieť rozprúdiť ho ďalej. Náš život nie je o naplnení osobného šťastia bez akéhokoľvek pohľadu na tých druhých. To nám hovorí naše ego, ktoré sa vždy ozýva prvé, je vždy najhlučnejšie a vždy sa mýli. Sme totiž presvedčení
o tom, že osobné šťastie dosiahneme práve snahou urobiť šťastnými druhých. Pretože láska rozdávaním rastie. Všetko rozdávaním rastie.
A tak ďakujeme, že vďaka Vám rastieme aj my!🤍♻️
Back to list