Post

ŠTRNÁSTE OBDAROVANIE

Prebehlo štrnáste obdarovanie🤝♻️🤍
Uvedomujeme si, že na Slovensko prišli v týchto týždňoch tisíce ukrajinských rodín a nie všetky s dostatočným finančným kapitálom na to, aby dokázali kúpiť a zabezpečiť to, čo potrebujú v tejto situácii.
Uvedomujeme si tiež, že nevieme pomôcť všetkým, ktorí by si túto sumu zaslúžili.
Ľudia sa na tému Ukrajina vyjadrujú rôzne. Máme tu množstvo Slovákov, ktorí poskytujú svoje domovy ako ubytovanie a vítajú v nich cudzích ľudí inej národnosti. Dobrovoľníkov, ktorí od začiatku ochotne pomáhajú. Pustili sa do práce bez zbytočného frflania, do práce, ktorá je, pozor, dobrovoľná! Máme tu tiež ľudí, ktorým sa akákoľvek pomoc pre našich susedov nepáči, pretože majú pocit ukrátenia, nedostatočnej pozornosti, prerozdeľovania financií a materiálnej pomoci niekomu cudziemu. Strach – keď dáme, nebudeme mať my.
Postoj nášho občianskeho združenia je jediný a nemenný. Pomáhame tomu, kto momentálne potrebuje pomoc. Nech je to ktokoľvek.
A či by sme neboli vďační, pri úteku zo Slovenska, ak by nás na Ukrajine privítali, akýmkoľvek spôsobom pomohli a prejavili súcit a podporu? Odpovedzme si každý sám za seba. 🙏🏼
A preto…už len akceptovanie pomoci, aj keď ju sami nechceme alebo nemôžeme dať, je to najmenej, čo vieme urobiť. Možno nám pri tom všetkom pomôže predstaviť si… Ako by sme sa cítili na mieste ľudí utekajúcich z miesta vojny?
Suma štrnásteho obdarovania je v dobrých rukách mamky a jej dvoch detí. Ocko, ako väčšina ďalších, ostal na Ukrajine. Rodinka verí a dúfa, že sa to všetko čoskoro skončí a budú môcť byť v mieri a pokoji opäť spolu.🤍 My veríme spolu s nimi. Verte tiež. Buďme v tom všetci spoločne, prosím. 💙💛
ĎAKUJEME.🤝♻️
Back to list